REGULAMIN OBIEKTU

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Wynajem Apartamentów i Domków OSIŃSCY i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie OBIEKTU ,,OSIŃSCY’’.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym apartamencie, a także na stronie www.nowapaslekanoclegi.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 14 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. Zaliczka jest zwrotna do 30 dni od wpłaty, po 30 dniach jest bezwrotna.
6. W przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie zaliczka nie zostaje zwrócona.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu opłata za pobyt nie zostanie zwrócona.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Właściciel obiektu zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Właściciel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§5 CISZA NOCNA

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§6 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Akceptowana jest obecność zwierząt. Za przebywanie zwierząt na terenie obiektu mogą zostać pobrane dodatkowe opłaty. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę.
2. W Pokojach oraz innych pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wyrobów tytoniowych można używać na zewnątrz.
3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez: Wynajem Apartamentów i Domków ,,OSIŃSCY’’ Monika Osińska Nowa Pasłęka 25d 14-500 Braniewo dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

§8 USŁUGI DODATKOWE

Wypożyczenie roweru: 20 zł/1 dzień 5 zł/1 godzina
Drewno na ognisko: 35 zł
Dodatkowa pościel: 20 zł
Pobyt psa: 20 zł/doba
Korzystanie z pralki i proszku: 15 zł/wkład 6 kg
Wi-Fi: Bezpłatne (bez hasła sieć: Apartamenty i domki)

Monika i Cezary Osińscy

rezerwacja